เงื่อนไขการใช้งาน

เริ่มใช้งาน
โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้แอพพลิเคชั่นนี้อย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากการเข้าใช้ หรือการใช้แอพพลิเคชั่นนี้หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้โดยการอ้างอิงดังนั้น โปรดอย่าใช้แอพพลิเคชั่นนี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว 

ข้อกำหนดการใช้นี้ใช้บังคับกับการที่คุณเข้าใช้ และใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของบริษัทพีเบอร์รี่ ไทย จำกัด(“พาคามาร่า”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง สัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยข้อปฏิเสธความรับผิดและบทบัญญัติอื่นที่เป็นการจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณ

ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้อื่นใดที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดการใช้นี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อจากแอพพลิเคชั่นไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นของบุคคลภายนอก คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของแอพพลิเคชั่นนั้นจะมีผลใช้บังคับกับการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวของคุณ 

แม้ว่าพาคามาร่าจะได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับพาคามาร่าในแอพพลิเคชั่นนี้ คุณไม่ควรสรุปว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอไป หรือแอพพลิเคชั่นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพาคามาร่าคุณควรปรึกษาและศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่พีเบอร์รี่ ไทย ได้ให้ไว้กับหน่วยงานอื่น 

พาคามาร่าขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ หรือนโยบายหรือคู่มือใดๆ ของแอพพลิเคชั่นตลอดเวลาตามดุลยพินิจของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการโพสต์ประกาศฉบับแก้ไขลงในแอพพลิเคชั่น และคุณตกลงสละสิทธิใดๆที่อาจมีในการรับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว การที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นต่อไปถือเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณควรจะต้องหยุดใช้แอพพลิเคชั่น 

คุณสมบัติในการใช้ การลงทะเบียน และบัญชี 
แอพพลิเคชั่นนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่านี้ คุณควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว 

ในการใช้งานบางจุดของแอพพลิเคชั่นนั้นคุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการนี้คุณตกลง (ก) สร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น (ข) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน รหัสผ่านของคุณโดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชี (จ) แจ้งให้พาคามาร่าทราบโดยเร็วหากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น และ (ฉ) รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณและยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ความเป็นส่วนตัว 
โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีที่พาคามาร่าเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้แอพพลิเคชั่น 

Pacamara Pay 
สมาชิกต้องให้หมายเลขบัตรประชาชนและ/หรืออีเมล์ส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน และสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิก 
การเติมเงินในบัตร โดยการชำระผ่าน E-payment,บัตรเครดิต หากมีการยกเลิกต้องติดต่อสำนักงานใหญ่พาคามาร่าเท่านั้น ต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้เติมเงินเรียบร้อยแล้วและสมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเติมเงินและอื่นใดตามที่พาคามาร่าร้องขอเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งทางพาคามาร่าจะดำเนินการตรวจสอบและคืนภายใน 30 วัน หากการเติมเงินนั้นๆมี โปรโมชั่นรวมด้วย และทางสมาชิกได้ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนั้นๆ แล้ว ทางพาคามาร่าขอใช้สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนโปรโมชั่นนั้นๆ ก่อนยอดเงินก่อนคืนให้สมาชิก สมาชิกต้องแสดงหลักฐานทางราชการในการเรียกร้องสิทธิ์ให้ตรงกับที่ให้ข้อมูลไว้ในแอพพลิเคชั่นของพาคามาร่า หากหลักฐานไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับแอพพลิเคชั่นพาคามาร่า ทางพาคามาร่าขอใช้สิทธิ์ในการปฎิเสธการเรียกร้องใดๆ หากสมาชิกต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูป กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่ ตามเมล์ ภายใน 7 วัน นับจากที่ชำระเรียบร้อย 

พาคามาร่า รีวอร์ด 
สมาชิกพาคามาร่า รีวอร์ด รับคาเฟอีนพอยท์สะสมจากการใช้จ่ายที่ร้านพาคามาร่า หรือพาคามาร่าโมบายแอปที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

50 บาท เท่ากับ 1 คาเฟอีนพอยท์ 
รับ 1 คาเฟอีนพอยท์ จากการใช้จ่ายทุกๆ 50 บาท ที่ร้านพาคามาร่าสาขาที่ร่วมรายการ หรือพาคามาร่าโมบายแอปที่ลงทะเบียนแล้ว 

เพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียนพาคามาร่าโมบายแอป เพื่อรับสถานะ WELCOME 
Welcome Coupon ส่วนลด 50% เครื่องดื่มที่กำหนด 1 คูปอง 
Welcome Coupon ซื้อ 1 แถม 1 เครื่องดื่มที่กำหนด 2 คูปอง 
Welcome Coupon ซื้อ 1 แถม 1 เครื่องดื่มฟิลเตอร์ที่กำหนด 2 คูปอง 
Welcome Coupon เบเกอรี่คอมโบ 149 บาท 2 คูปอง 
ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกทุกๆ วันพุธ 
รับเครื่องดื่ม หรือ เค้กฟรี ในเดือนเกิด 

Welcome Coupon รับฟรี! เครื่องดื่มร้อน หรือเย็น 1 แก้ว 
ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกทุกๆ วันพุธ 
รับเครื่องดื่ม หรือ เค้กฟรี ในเดือนเกิด 
เพื่อรักษาระดับ GOLD สมาชิกจะต้องเติมเงินเพิ่มขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนหรือวันที่ปรับสถานะ และทุกๆการเติมเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อครั้ง จะมีผลให้รักษาระดับ GOLD ต่อไปอีก 6 เดือน 

สะสม 200 คาเฟอีนพอยท์ เพื่อปรับระดับเป็น PLATINUM 
เมื่อสะสมครบ 200 คาเฟอีนพอยท์ ภายใน 12 เดือน คุณจะได้ปรับระดับเป็น PLATINUM 
Welcome Voucher บัตรของขวัญ 200 บาท 1 ใบ 
รับเครื่องดื่มแก้วโปรดฟรี! ทุก 50 คาเฟอีนพอยท์ แลกเครื่องดื่มขนาดใดก็ได้ฟรี 1 แก้ว 
ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกทุกๆ วันพุธ 
รับของขวัญพิเศษในเดือนเกิด 
รับของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่ 
รับส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้า Seasonal 
รับสิทธิพิเศษสำหรับเครื่องดื่ม และเมล็ดกาแฟ Single Origin ใหม่ๆก่อนใคร 
เพื่อรักษาระดับ PLATINUM คุณต้องสะสมอย่างน้อย 200 คาเฟอีนพอยท์ ในช่วง 12 เดือนหลังจากได้ปรับระดับเป็น PLATINUM และคาเฟอีนพอยท์สะสมของคุณจะถูกปรับเป็น 0 ใหม่ในวันครบรอบการสะสมคาเฟอีนพอยท์เพื่อรักษาสถานะ 

การสะสมคาเฟอีนพอยท์ 
รับคาเฟอีนพอยท์สะสมจากทุกการใช้จ่ายที่ร้านพาคามาร่าที่ร่วมรายการ หรือพาคามาร่าโมบายแอปที่ลงทะเบียนแล้ว ยกเว้น การซื้อเมล็ดกาแฟขนาด 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ส่วนผสมเครื่องดื่มบรรจุถุง น้ำเชื่อม และสินค้าโปรโมชั่นต่างๆ ไม่สามารถสะสมคาเฟอีนพอยท์ 

คาเฟอีนพอยท์สะสมหมดอายุ 
ในโปรแกรมพาคามาร่า รีวอร์ด คาเฟอีนพอยท์สะสมเพื่อรักษาสถานะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนหรือวันที่ปรับสถานะ และคาเฟอีนพอยท์ที่สะสมเพื่อแลกรับเครื่องดื่มฟรี หรือของกำนัล มีอายุ 12 เดือนเช่นกัน โดยเริ่มนับจากเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ได้รับคาเฟอีนพอยท์สะสมนั้นๆ 

ข้อปฏิเสธความรับผิดของแอพพลิเคชั่น 
สื่อและข้อมูลในแอพพลิเคชั่นอาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในแอพพลิเคชั่นเป็นลักษณะ "ตามสภาพ" โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น พาคามาร่าปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นและข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น หรือการใช้แอพพลิเคชั่นจะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้แอพพลิเคชั่นจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อันเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นจะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตโดยจำกัด 
เว้นแต่จะระบุเป็นประการอื่น แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาและสื่ออื่นใดทั้งปวงในแอพพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้พาคามาร่า(“Pacamara”),ซาน่าส์บีนคอฟฟี่(“Zana's Bean Coffee”),โซ คอฟฟี่(“Zo Coffee”) การออกแบบต่างๆ ข้อความ กราฟฟิก ภาพ ข้อมูล ข้อมูลดิบ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่นๆ และการเลือกและการจัดวางสิ่งต่างๆ ดังกล่าว (รวมเรียกว่า "สื่อในแอพพลิเคชั่น") เป็นทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัดหรือผู้ให้อนุญาตของพาคามาร่าหรือผู้ใช้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล คุณได้รับการอนุญาตแบบมีข้อจำกัดและไม่สามารถให้การอนุญาตช่วงต่อไปได้ในการเข้าดูและการใช้แอพพลิเคชั่น และสื่อในแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเพื่อหาข้อมูลเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้และไม่รวมถึง (ก) การขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของแอพพลิเคชั่นหรือสื่อในแอพพลิเคชั่น (ข) การเก็บและการใช้รายการ ภาพ หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ใดๆ (ค) การแจกจ่าย หรือการจัดแสดงต่อสาธารณะซึ่งสื่อในแอพพลิเคชั่น (ง) การปรับเปลี่ยนหรือการนำไปปรับใช้ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งแอพพลิเคชั่นหรือสื่อในแอพพลิเคชั่น หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (จ) การใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล(data mining) หุ่นยนต์ หรือวิธีการรวบรวมหรือสกัดข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน (ฉ) การดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหรือจับภาพหน้าเว็บ) ส่วนใดๆ ของแอพพลิเคชั่น สื่อในแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลใดที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในแอพพลิเคชั่น หรือ (ช) การใช้แอพพลิเคชั่นหรือสื่อในแอพพลิเคชั่นใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาคามาร่าห้ามมิให้มีการใช้แอพพลิเคชั่นหรือสื่อในแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากที่ได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะในที่นี้โดยเด็ดขาด การใช้ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้การอนุญาตการใช้งานถูกยกเลิก นอกจากนี้ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและกฎระเบียบและกฎหมายด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องอนึ่ง ไม่ให้มีการตีความข้อกำหนดการใช้นี้ในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น เป็นการให้ซึ่งสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใดหรือสิทธิการใช้โดยจำกัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปํญญาหรือสิทธิอื่นใด หรือค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการระบุในนี้โดยชัดแจ้ง 

สิทธิเรียกร้องด้านลิขสิทธิ์ 
หากคุณเชื่อว่าสื่อใดๆ ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณอาจส่งหนังสือแจ้งความสงสัยว่าอาจเกิดการละเมิดดังกล่าวมายังพาคามาร่าโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]. ในหนังสือบอกกล่าวนั้น คุณควรระบุ URLที่ประกอบด้วยสื่อที่คุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและควรจัดหาหลักฐานสนับสนุนพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมลิขสิทธิ์ตามที่คุณแจ้งในคำบอกกล่าว หากคุณได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการยื่นหนังสือบอกกล่าว คุณควรจัดหาหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อแสดงการมอบอำนาจดังกล่าว พาคามาร่าขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณจัดหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่เราเห็นสมควรคุณควรทราบว่าหากคุณจงใจให้ข้อความเท็จในหนังสือบอกกล่าวว่าสื่อหรือกิจกรรมของพาคามาร่าละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะมีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เกิดกับเราหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด อันเป็นผลมาจากการที่เราเชื่อการให้ข้อความเท็จดังกล่าวในการถอดหรือหยุดการเข้าถึงสื่อหรือกิจกรรมที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียว พาคามาร่ามีนโยบายยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ที่ถือว่ามีพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ นอกจากนี้ พาคามาร่าอาจจำกัดการเข้าดูแอพพลิเคชั่นและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าการละเมิดดังกล่าวจะเป็นการละเมิดซ้ำๆหรือไม่ก็ตามตามดุลยพินิจของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียว 

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า 
พาคามาร่าและโลโก้(“Pacamara”),ซาน่าส์บีนคอฟฟี่(“Zana's Bean Coffee”),โซ คอฟฟี่(“Zo Coffee”)เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทพีเบอร์รี่ ไทย จำกัดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาของพาคามาร่าอื่นใด ที่อ้างถึงในแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มา หรือทรัพย์สินของพาคามาร่าหรือผู้ให้อนุญาตของพาคามาร่าชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นที่อ้างถึงในแอพพลิเคชั่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว คุณจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาใดๆ ของพาคามาร่าของเรา หรือของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาดังกล่าว คุณสามารถติดต่อพาคามาร่าโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected].เพื่อขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายแสดงแหล่งที่มา และสื่อในแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนดการใช้หรือเพื่อสอบถามเรื่องอื่นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น พาคามาร่าขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มีการให้ในที่นี้โดยชัดแจ้ง 

การจำกัดการใช้ 
บางส่วนในแอพพลิเคชั่นอาจมีการโต้ตอบ(interactive) ซึ่งคุณหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอื่นอาจสร้าง โพสต์ประกาศ ส่ง หรือ เก็บ ข้อความ สื่อ ข้อมูลดิบ ข้อมูล ตัวอักษร ดนตรี เสียง รูป วิดีโอ กราฟฟิก แอพพลิเคชั่น แท็ก (tag) รหัส ลิงค์ สิ่งหรือสื่ออื่นใดในแอพพลิเคชั่น ("เนื้อหาของผู้ใช้") โดยในการใช้แอพพลิเคชั่นคุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ประกาศ อัพโหลด ส่ง แจกจ่าย เก็บ สร้าง หรือเผยแพร่โดยประการอื่นผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ 
ก. หากพาคามาร่ามิได้ร้องขอโดยเฉพาะ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อันเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่นซึ่ง มีความละเอียดอ่อนใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสภาพทางการแพทย์ เลขประจำประชาชน เลขประกันสังคม บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลทางการเงินอื่นใด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ชีวิตเพศสัมพันธ์ ความคิดเห็นด้านการเมือง ข้อหาหรือการพิพากษาลงโทษทางอาญา ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือเรื่องที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ) 
ข. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใส่ร้าย เป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบโลน โจ่งแจ้งทางเพศ ชี้นำทางเพศ คุกคาม ข่มขู่ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในชื่อเสียง หยาบคาย ยั่วยุ หลอกลวง น่ารังเกียจโดยประการอื่นหรือที่เป็นภัยต่อความสัมพันธ์กับพนักงาน หุ้นส่วน ลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้าของพาคามาร่า 
ค. เนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของฝ่ายใดๆ โดยเมื่อคุณโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ใด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการแจกจ่ายและ/หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว 
ง. เนื้อหาของผู้ใช้ที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวคุณหรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรอื่น 
จ. สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขายหรือการชักชวนหรือการค้าขายในรูปแบบอื่นๆ 
ฉ. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิด หรือเป็นคำแนะนำสำหรับการทำความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือที่ก่อให้เกิดความรับผิด หรือละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ชาติ หรือสากลใดๆ 
ช. ไวรัส สปายแวร์ ม้าโทรจัน(Trojan Horses) โปรแกรมซ่อน(easter eggs) หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
ซ. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ตามความเห็นของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียวที่ถือเป็นสิ่งน่ารังเกียจ หรือเป็นสิ่งที่จำกัดหรือขัดขวางบุคคลใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับแอพพลิเคชั่นหรือเป็นสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์หรือสิทธิของพาคามาร่าผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลภายนอก 

พาคามาร่าไม่สามารถควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่คุณหรือบุคคลภายนอกโพสต์ประกาศ เก็บ หรืออัพโหลด หรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าว และพาคามาร่าไม่มีความรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้ใดๆ หรือความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การกล่าวร้าย การละเว้น การหลอกลวง ความลามกอนาจาร หรือความหยาบคายที่คุณอาจประสบ ส่วนของแอพพลิเคชั่นที่มีการโต้ตอบได้นั้นได้ถูกออกแบบมาโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเปิดสำหรับการติดต่อและแบ่งปันกับผู้อื่น เมื่อคุณใช้งานส่วนเหล่านี้ คุณเข้าใจว่าข้อมูลและเนื้อหาบางอย่างที่คุณเลือกโพสต์ประกาศอาจแสดงแก่สาธารณะ คุณตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้แอพพลิเคชั่นและตกลงที่จะใช้ส่วนที่มีการโต้ตอบได้นั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณทราบถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้นี้ คุณอาจรายงานเนื้อหาดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] อย่างไรก็ตามการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้นี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียวและการไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้ในบางครั้งไม่ถือป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อกำหนดการใช้ในครั้งอื่นๆ นอกจากนี้ ข้อกำหนดการใช้ไม่ทำให้เกิดสิทธิส่วนบุคคลในการดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด หรือความคาดหวังหรือคำสัญญาตามสมควรว่าแอพพลิเคชั่นจะไม่มีเนื้อหาซึ่งต้องห้ามโดยข้อกำหนดการใช้นี้ พาคามาร่าสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการลบ คัดกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในแอพพลิเคชั่นไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและด้วยเหตุใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสร้างสำเนาสำรองและทดแทนเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ประกาศหรือเก็บในแอพพลิเคชั่นด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง หากคุณกำลังดูแอพพลิเคชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าถึงได้หลายคน โปรดปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้หยุดการเชื่อมต่อและออกจากระบบแอพพลิเคชั่นและจากระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

การอนุญาตใช้เนื้อหาของผู้ใช้ 
คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับและคุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือมีสิทธิโดยประการอื่นในการให้สิทธิแก่พาคามาร่าที่คุณให้ไว้ในที่นี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุในข้อกำหนดการใช้นี้ พาคามาร่าไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์หรืออำนาจการควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆในแอพพลิเคชั่นหรือในสัญญาที่แยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งหรือโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ในแอพพลิเคชั่น คุณตกลงให้อนุญาตที่สามารถใช้บังคับได้ทั่วโลก อย่างไม่มีกำหนดเวลาเพิกถอนไม่ได้ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวที่ชำระเงินโดยครบถ้วน และไม่มีค่าสิทธิ แก่พาคามาร่าและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของพาคามาร่าในการใช้ ขาย ทำซ้ำ ทำงานดัดแปลง รวมกับงานอื่น ปรับเปลี่ยน แปล แจกจ่ายสำเนา แสดง ปฏิบัติ เผยแพร่ ให้อนุญาต หรือให้อนุญาตช่วงซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ และชื่อของคุณและสิ่งที่คล้ายคลึงกันอันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณนอกจากนี้ เมื่อคุณโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ คุณตกลงปลดเปลื้องพาคามาร่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของพาคามาร่าและพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของพาคามาร่าและผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากการเรียกร้องว่าการใช้ตามที่ได้อนุญาตข้างต้นละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณ และคุณเข้าใจว่าคุณจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ 

การส่งความคิด 
โดยแยกกันกับและนอกเหนือจากเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณจัดให้มีนั้นคุณสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ ความคิด แผน บันทึก แบบวาด สื่อต้นแบบ หรือสื่อสร้างสรรค์ หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับพาคามาร่าแอพพลิเคชั่นของเรา และผลิตภัณฑ์ของเรา (รวมเรียกว่า "ความคิด") ความคิดไม่ว่าจะที่โพสต์ประกาศลงบนแอพพลิเคชั่นหรือส่งให้แก่พาคามาร่าทางอีเมลหรือทางอื่นแป็นการกระทำโดยสมัครใจ ไม่เป็นความลับ และเป็นการให้เปล่าและไม่ผูกมัดและพาคามาร่าจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง และจะมีสิทธิในการใช้และเผยแพร่ความคิดโดยไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าเชิงพาณิชย์หรือทางอื่น โดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่คุณ โปรดอย่าส่งความคิดให้เราหากคุณคาดหวังจะได้รับค่าตอบแทนหรือต้องการคงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิเรียกร้องในความคิดดังกล่าว ความคิดของคุณอาจเป็นความคิดที่ดี แต่เราอาจมีความคิดที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว และเราไม่ต้องการให้มีข้อพิพาทใดเกิดขึ้น 

การเชื่อมโยง (Link) 
คุณได้รับสิทธิแบบไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและสิทธิแบบจำกัดในการสร้างข้อความที่มีไฮเปอร์ลิงค์มายังแอพพลิเคชั่นพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปเพื่อการค้า แต่ลิงค์ดังกล่าวต้องไม่แสดงภาพพาคามาร่าในทางที่ผิด หลอกลวง เสียหาย หรือในลักษณะหมิ่นประมาทโดยประการอื่น และแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อดังกล่าวต้องไม่มีสื่อที่ลามก อนาจาร โจ่งแจ้งทางเพศ หรือผิดกฎหมาย หรือสื่อใดๆ ที่สร้างความขุ่นเคือง คุกคาม หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น สิทธิที่จำกัดนี้อาจเพิกถอนได้ทุกเวลา นอกจากนี้คุณต้องไม่ใช้โลโก้ของพาคามาร่า(“Pacamara”),ซาน่าส์บีนคอฟฟี่(“Zana's Bean Coffee”),โซ คอฟฟี่(“Zo Coffee”)หรือกราฟฟิกที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเชื่อมลิงค์มายังแอพพลิเคชั่นของเราโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากเราคุณไม่สามารถใช้เทคนิคเฟรมมิ่ง หรือใช้เทคนิคในการทำให้ส่วนประกอบที่รวมอยู่ภายในภาพที่ให้ผู้ดูได้เห็นเพื่อให้มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้พาคามาร่า(“Pacamara”),ซาน่าส์บีนคอฟฟี่(“Zana's Bean Coffee”),โซ คอฟฟี่(“Zo Coffee”)หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่น รวมถึงภาพที่พบในแอพพลิเคชั่น เนื้อหาข้อความใดๆ หรือผัง/ดีไซน์ของเพจใดๆ หรือแบบที่ประกอบอยู่ในเพจใดในแอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากพาคามาร่าก่อน ทั้งนี้ เว้นแต่ตามที่ระบุข้างต้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตในหรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใดของพาคามาร่าหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น 

พาคามาร่าไม่มีการกล่าวอ้างหรือรับรองรวมถึงไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ เนื้อหา ลักษณะหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่อยู่เว็บแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงได้โดยผ่านไฮเปอร์ลิงค์หรือเว็บแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมกับแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพาคามาร่าและพาคามาร่าไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ หรือเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อ หรือลิงค์ใดๆที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่ออีกทีหนึ่ง หรือการให้ความเห็น เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่นดังกล่าว พาคามาร่าและผู้ใช้ของพาคามาร่าอาจจัดให้มีลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่การมีลิงค์ใดๆไว้ไม่ถือว่าพาคามาร่ามีความสัมพันธ์ สนับสนุน หรือยอมรับแอพพลิเคชั่นใดๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเข้าชมแอพพลิเคชั่นอื่นผ่านลิงค์หรือเนื้อหาข้างในคุณควรเข้าใจว่าข้อกำหนดและนโยบายของเราไม่มีผลบังคับกับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และข้อกำหนดและนโยบายของแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีผลบังคับแทน คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่ใช้บังคับรวมถึงการปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของแอพพลิเคชั่นใดๆที่คุณเชื่อมโยงไปจากแอพพลิเคชั่นของเรา 

เนื้อหาของบุคคลภายนอก 
พาคามาร่าอาจจัดให้มีเนื้อหาของบุคคลภายนอกในแอพพลิเคชั่นและลิงค์ไปเว็บเพจและเนื้อหาของบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของบุคคลภายนอก") เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในข้อมูลนี้ พาคามาร่าไม่ควบคุม สนับสนุน หรือรับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอกใดๆ และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าพาคามาร่าไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในลักษณะใดก็ตามสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณตกลงใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในแอพพลิเคชั่นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง 

การโฆษณาและการสนับสนุนการขาย ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 
พาคามาร่าอาจแสดงโฆษณาและการสนับสนุนการขายจากบุคคลภายนอกในแอพพลิเคชั่นหรืออาจให้ข้อมูลโดยประการอื่นเกี่ยวกับลิงค์ที่เชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก การซื้อขายและติดต่อทางธุรกิจของคุณกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าร่วมการสนับสนุนการขายของบุคคลภายนอกดังกล่าว และข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการสนับสนุนการขายดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น พาคามาร่าไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดอันเป็นผลมาจากการซื้อขายหรือสนับสนุนการขายดังกล่าว หรืออันเป็นผลมาจากการมีอยู่ของผู้โฆษณาที่ไม่ใช่พาคามาร่าหรือข้อมูลของบุคคลภายนอกในแอพพลิเคชั่น 

การจำกัดความรับผิด 
เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ พาคามาร่าและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของพาคามาร่าจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นหรือเข้าถึงผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากพาคามาร่า และผู้ได้รับการแต่งตั้งของพาคามาร่าหรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของพาคามาร่าอย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของพาคามาร่าและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของพาคามาร่า ไม่ว่าในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าโดยการกระทำ โดยการไม่กระทำ หรือโดยถูกกล่าวหา) ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีอื่นๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น จะไม่เกินไปกว่าค่าตอบแทนที่คุณได้ชำระ (หากมี)ให้แก่พาคามาร่าสำหรับการเข้าดูหรือการใช้แอพพลิเคชั่นในระยะเวลาหกเดือนก่อนเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ความรับผิดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถทำได้ 

การรับผิดชดใช้ 
คุณตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องพาคามาร่าและผู้รับจ้างอิสระ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาของพาคามาร่าและผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้แอพพลิเคชั่นของคุณ (ข) เนื้อหาของผู้ใช้หรือความคิดใดๆที่คุณเป็นผู้จัดหา (ค) การละเมิดข้อกำหนดการใช้นี้ (ง) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือ (จ) การกระทำใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น 

การแก้ไขปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น 
พาคามาร่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งแอพพลิเคชั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า คุณตกลงว่าพาคามาร่าจะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่น 

เขตอำนาจศาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
การเข้าดูแอพพลิเคชั่นและการใช้แอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดการใช้นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาบังคับใช้อนึ่ง การดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าดูแอพพลิเคชั่นหรือใช้แอพพลิเคชั่นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้นี้จะเกิดขึ้นที่ศาลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น คุณและพาคามาร่าตกลงยินยอมตามเขตอำนาจศาลดังกล่าว และตกลงว่าศาลดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อสัญญาในฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดการใช้นี้กับฉบับภาษาอื่น ให้บังคับตามข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษ 

การเลิกสัญญา 
โดยไม่คำนึงถึงส่วนอื่นของข้อกำหนดการใช้นี้ พาคามาร่าขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้อนุญาตสำหรับการใช้แอพพลิเคชั่นและบัญชีของคุณ และขอสงวนสิทธิในการห้ามมิให้คุณเข้าดูและใช้แอพพลิเคชั่นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบและจะเป็นไปตามดุลยพินิจของพาคามาร่าแต่เพียงผู้เดียว 

การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา 
หากข้อสัญญาใดในข้อกำหนดการใช้นี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อกำหนดการใช้นี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ 

วิธีติดต่อเรา 
โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในแอพพลิเคชั่น 

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ [email protected] หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-xxx-xxxx (พนักงานซึ่งเป็นทีมดูแลลูกค้าของเราพร้อมให้บริการคุณระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็บต์ รีเทล จำกัด 
123/17 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย