เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.2013854659626!2d100.6428937!3d13.766725800000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311d61bd5a1f1f39%3A0x44122240985ec015!2sPacamara%20Coffee%20Roasters%20The%20Mall%20Life%20Store%20Bangkapi!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1704447256262!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>