โปรโมชั่นธนาคารกสิกรไทยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า K PLUS

-


ธนาคารกสิกรไทยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า K PLUS รับส่วนลด 50 บาท  / เซลล์สลิป เมี่อลูกค้าใช้คะแนนสะสม K Point 300 คะแนน (จากปกติ 500 คะแนน) แลกคูปองส่วนลดร้าน Pacamara Coffee Roasters มูลค่า 50 บาท ผ่าน K+ market บน K PLUS สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร (ยกเว้น Ready to drink, packed food, seasonal menu,เมล็ดกาแฟ และ merchandise ไม่ร่วมรายการ) จำนวน 2,500 สิทธิ์ (ตลอดแคมเปญ)


เงื่อนไขรายการ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีคะแนนสะสม K Point เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ ใบเสร็จ
- จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2,500 สิทธิ์/ตลอดแคมเปญ (ยอดรวมทุกสาขา)
- รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ณ ร้าน Pacamara Coffee Roasters เฉพาะสาขาที่ร่วม
  รายการ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
- แสดงรหัสและมือถือที่ใช้รับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน (รหัสมีอายุ 30 นาที หากเกินเวลาจะไม่สามารถใช้รหัสไดและไม่สามารถ 
  ขอรหัสซ้ำได้)
-  กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ
- งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ
- ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี