โปรโมชั่นร่วมกับ Blockdit Reserve

-

 

โปรโมชั่นร่วมกับ Blockdit Reserve

มอบสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าจองดีลส่วนลดผ่าน Blockdit Reserve แลกซื้อเครื่องดื่มราคาพิเศษเพียง 49 บาท จากราคาปกติ 110 บาทจำนวน 2,000 สิทธิ์

(ตลอดรายการ) เมนูทีร่วมรายการ ดังนี้

Hot/Iced Americano Hot/Iced Cafe Latte Hot/Iced Chocolate Hot/Iced Matcha Lemon Fizzy Tea

 

เงื่อนไขการใช้คูปอง

- ลูกค้าต้องแสดง Code คูปองออนไลน์ผ่าน Blockdit Application เท่านั้น

- โปรดแสดงคูปองแก่แคชเชียร์ก่อนสั่งเครื่องดื่มทุกครั้ง

- ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ทุกกรณี

- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น

- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี และไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบ

 

Pick up Pacamara Application

- คูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับคูปองส่วนลดที่ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ

- เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายต่างๆ ที่เสนอมานี้ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปรโมชั่นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร